XIV  Finał Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy

08.01.2006 r.

        Wolontariusze ze Sztabu WOŚP powołanego  w  Szkole Podstawowej w Godkowie tradycyjnie już wzięli udział w zbiórce pieniędzy na szczytny cel. Zebrano do puszek 1 095.- zł. Na przeprowadzonej w szkole aukcji sprzedano gadżety za 205.- zł. Szef Sztabu Adam Wieżel pozytywnie ocenił realizację XIV Finału WOŚP w obwodzie naszej szkoły. Wszystkim zaangażowanym w tę akcję złożył serdeczne podziękowania.

Oprac. js

FOTO - js

POWRÓT - NOWINY