SZKOLNE CENTRUM BRD - TURNIEJ POWIATOWY BRD

GODKOWO 2007

.

Porozumienie podpisują: od lewej Zdzisław Białobrzewski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Godkowie, Stanisław Lecheta - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Elblągu i Janusz Grzywalski - Wójt Gminy Godkowo.

Oprac. Jan Szczęsny, 26.04.2007

Powrót - GALERIA_FOTO  NOWINY