HISTORIA  SZKOŁY

   

HISTORIA GODKOWA   #  ABSOLWENCI      

         Szkoła  Podstawowa  w  Godkowie  istnieje  od  1946 roku.  Pierwszym  nauczycielem  był  Czesław  Żyłka.  Do  1961 roku  zajęcia  odbywały  się  w  starym  budynku,  później  była  przeprowadzka  do  nowo zbudowanego  obiektu.

        W  nowej  szkole  warunki  pracy  i  nauki  znacznie  poprawiły  się. Izby  lekcyjne  były  przestrzenne  i  widne, zmieniło  się  ogrzewanie  z  pieców  kaflowych  na  co, lekcje  wychowania  fizycznego  odbywały  się w mini  sali  gimnastycznej.  Była   też   świetlica    i  dożywianie.  Wiele   radości  sprawiał sprawnie  funkcjonujący  radiowęzeł.  Działały  liczne  organizacje  i  koła  zainteresowań.

        Od  roku  1973  w  ramach  reorganizacji  systemu  oświaty  na  bazie  szkoły  utworzono  Zbiorczą  Szkołę  Gminną.  Dzieci  dowożono  z  sąsiednich  miejscowości.  Naukę  pobiera  w  tym  czasie  267 uczniów  a  zajęcia  prowadzi  15  nauczycieli.

        W  1989  roku  nadano  szkole  imię  "Bohaterów  Westerplatte"  oraz  sztandar.       W  1993 roku  rozpoczyna  się  budowa  nowej  sali  gimnastycznej,  jej  otwarcie  następuje  w czerwcu  1995 roku.  W tym  samym  roku  rozpoczęto  budowę  łącznika  pomiędzy  szkołą  a  nową  salą.

        Dnia  23 listopada  1996 roku  obchodzono  uroczyście  50 - lecie  naszej  szkoły.  Również  tego  dnia  oddano  do  użytku  łącznik  z  dwiema  salami  lekcyjnymi  i  szatnią.  W roku  1997  zbudowano  miasteczko  ruchu  drogowego.

        Aktualnie  w  szkole  uczy  się  160  uczniów  (łącznie  z  oddziałem  przedszkolnym), a  pracuje  14  nauczycieli,  6  pracowników  obsługi  i  1 pracownik administracyjny.

Powrót - MENU