60   LAT   SZKOŁY

Marta Leszczyńska wraz z zespołem w programie słowno-muzycznym

Poczet Sztandarowy Szkoły - Aneta Dąbrowska, Bartosz Gostkowski i Roksana Wierzbicka

Zespół Mniejszości Ukraińskiej

Dyrektor szkoły - p. Zdzisław Jerzy Białobrzewski

Rodzinna fotka z udziałem zaproszonych gości i aktualnej kadry pedagogicznej

Dostojni Goście z uwagą odbierają prezentowany przez dzieci program tematyczny

Jak miło być razem w takim dniu.

Dla dzieci dzień ten pozostanie w pamięci jako lekcja żywej historii

Niezwykle ciepło o Szkole wypowiadał się Wójt Gminy p. Bogdan Pobiarżyn

Miły gest sympatii od p. Ewy Czaus reprezentującej Bank Sztumski

Państwo Celina Dąbrowska i Janusz Hulanicki reprezentują Radę Rodziców tej szkoły. Na Nich zawsze można liczyć.

FOTO- Agnieszka Białobrzewska i Adam Wieżel

Opracował - Jan Szczęsny, 10.11.2006

POWRÓT - GALERIA