KADRA  PEDAGOGICZNA

 DYREKTOR

Lp. Nazwisko  i  imię Status Wykształcenie Nauczany przedmiot

1

Białobrzewski Zdzisław Jerzy dyplomowany wyższe magisterskie matematyka

 

NAUCZYCIELE

Lp. Nazwisko  i  imię Status Wykształcenie Nauczany przedmiot

1

Białobrzewska Agnieszka dyplomowany wyższe magisterskie kierownik świetlicy, matematyka 

2

Potrapeluk Halina mianowany   wychowanie przedszkolne

3

Buń  Mariola mianowany wyższe magisterskie kształcenie zintegrowane, język rosyjski

4

Czaus Regina dyplomowany wyższe magisterskie kształcenie zintegrowane, historia

5

ks. Gazda Andrzej mianowany Warmińskie Seminarium Duchowne "Hosianum"    w Olsztynie religia rzymsko-katolicka

6

Lastovjak Oksana kontraktowy wyższe magisterskie język ukraiński

7

Małejko Iwona mianowany licencjackie język polski, biblioteka

8

Milewska Małgorzata dyplomowany wyższe magisterskie język angielski, muzyka i sztuka

9

Szczęsny Jan dyplomowany wyższe magisterskie przyroda, technika, informatyka

10

Urbańska  Małgorzata dyplomowany wyższe magisterskie kształcenie zintegrowane, wychowanie do życia w rodzinie

11

Wieżel Adam dyplomowany wyższe magisterskie wychowanie fizyczne

12

ks. Wienc Jarosław mianowany KUL w Lublinie, Wydział Teologii religia grecko-katolicka

PERSONEL  ADMINISTRACYJNY

    1.   Tucka  Anna 

PERSONEL  OBSŁUGOWY

  1. Kordala   Danuta

  2. Jaskólska  Genowefa

  3. Mazgaj  Bożena

  4. Kabłasz   Krystyna

  5. Białobrzewska  Irena

  6. Iwaniec   Daniel

09.02.2007 r. JS

Powrót - MENU