KLUB WIEWIÓRKA

Klub „Wiewiórka” liczy 44 członków, są to uczniowie oddziału przedszkolnego i klas pierwszych. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Dzieci realizują program pt. „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Kuby i Oli”. Program ten obejmuje zagadnienia z zakresu higieny osobistej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na higienę jamy ustnej. Każde spotkanie kończy się kolorowaniem obrazków na określony temat, FOTO-1  które mają za zadanie przybliżyć omawiane zagadnienia, innym uczniom naszej szkoły. Prace dzieci są wywieszane na gazetce ściennej. FOTO-2  Każdy członek Klubu „Wiewiórka” otrzymał legitymację członkowską i dyplom Szkoły Zdrowego Uśmiechu. FOTO-3FOTO-4

tekst - M Urbańska, foto - J Szczęsny  15.06.2005

POWRÓT - ORGANIZACJE