MUNDURKI SZKOLNE

 

    Od nowego roku szkolnego 2007/2008 uczniowie Szkoły Podstawowej w Godkowie na zajęcia szkolne będą przychodzić w mundurkach. Wybór obowiązującego wzorca mundurków został dokonany przez Radę Rodziców przy pełnej akceptacji uczniów, Dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych pracowników.

Kinga H i Czarek K prezentują wybrane modele mundurków szkolnych

 

Oprac. JS, czerwiec 2007

Powrót - INFORMACJE