ORGANIZACJE SZKOLNE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ

 

 

 

                            

                           

                                Uczniowski Samorząd Szkolny - opiekun mgr Adam Wieżel

            

                        

                         Kółko teatralne - "Wesołe słoneczka" - opiekun mgr Regina Czaus

 

                            

                              Szkolna Kasa Oszczędności - opiekun mgr Mariola Buń

 

         

    Koło ekologiczne - opiekun mgr inż. Agnieszka Białobrzewska

 

 

   Chór szkolny - opiekun mgr Maria Borowa                     

 

 

    Klub Wiewiórka - opiekun mgr Małgorzata Urbańska

 

 

 

Powrót - MENU