1950-1951

L.p

Nazwisko  i  imię

1 Bajson Henryka                  - 4,33
2 Czyżewska Teresa
3 Dyl Jan
4 Kur Ryszard
5 Kur Stanisław
6 Szydłowska Wiesława
7 Trochimiuk Luba                - 4,00
8 Zdunek Czesław

POWRÓT - ROCZNIKI1