1952-1953

L.p Nazwisko  i  imię
1

Adameczek Czesław

2

Czyżewska Jadwiga    - 4,07

3 Dyl Wanda
4 Kiejzik Czesław            - 4,00
5 Król Irena                       - 4,38
6 Maj Henryk                    - 4,07
7 Maj Janina
8 Senior Maria
9 Urbaniak Genowefa    - 4,38
10 Ożubko Roman

POWRÓT - ROCZNIKI1