1953-1954

L.p

Nazwisko  i  imię

1 Bereżański Jerzy
2 Dylewski Kazimierz
3 Gańko Helena
4 Iwaniuk Luba
5 Korelik Aleksandra
6 Król Stefania
7 Kudlak Leon
8 Lipiński Wasyl
9 Wielechowski Tadeusz
10 Zajło Wasyl                       - 4,00

POWRÓT - ROCZNIKI1