1955-1956

L.p Nazwisko  i  imię
1 Czyżewski Zdzisław
2 Dzika Olga                       - 4,61
3 Gulicz Anna
4 Jawornicka Anna
5 Kołodyńska Adela
6 Kołtun Wanda
7 Małecka Maria                - 4,07
8 Pietruszka Marianna
9 Rosa Zofia
10 Sinkiewicz Antoni
11 Szydłowski Jan
12 Szydłowski Zdzisław

POWRÓT - ROCZNIKI1