1959-1960

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Bloch Teresa 9 Kosiewicz Lidia
2 Bojanowicz Zdzisław 10 Krasnodębski Mieczysław - 4,16
3 Byk Katarzyna 11 Maj Zofia                              - 4,00
4 Czeszczewik Dominik 12 Michałek Władysław
5 Fidor Halina 13 Połeć Zbigniew
6 Guzylak Anna                 - 4,66 14 Robak Kazimiera
7 Kazanowski Jerzy 15 Saczko Władysław
8 Kosiewicz Józef 16 Skoczylas Zofia                   - 4,25

POWRÓT - ROCZNIKI1