1961-1962

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Barszcz Stanisław 9 Krawczyk Stefan
2 Bloch Jadwiga 10 Miturska Krystyna
3 Cichecki Zbigniew 11 Ogrzewalski Tadeusz
4 Czeszczewik Edward 12 Połeć Lucyna
5 Danieluk Paweł 13 Przybysz Kazimierz
6 Dębski Tadeusz 14 Stępska Alicja
7 Garus Halina 15 Szewczonek Janina
8 Koroś Jan 16 Urbański Bogdan

POWRÓT - ROCZNIKI1