1962-1963

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Barszcz Ludwika  13 Matuszczak Halina           - 4,16
2 Bończak Stanisław 14 Mazgaj Maria
3 Cichecka Danuta                - 4,08 15 Oszczep Katarzyna
4 Drysiak Renata 16 Popko Ryszard
5 Dzierzącka Krystyna 17 Potrapeluk Jan
6 Dziemidowicz Stanisław    - 4,00 18 Randla Zdzisława
7 Gulicz Irena                          - 4,00 19 Sienkiewicz Helena
8 Kirol Tadeusz 20 Sienkiewicz Kazimierz
9 Koroś Jadwiga 21 Stępski Stanisław
10 Kuklik Ryszard 22 Szmaciarz Stefania          - 4,08
11 Kur Krystyna 23 Trochimiuk Antoni
12 Maj Eugeniusz 24 Urbański Marian

POWRÓT - ROCZNIKI1