1965-1966

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Basaj Danuta 9 Lau Grzegorz
2 Basarab Maria 10 Matuszczak Elżbieta   - 4,38
3 Bloch Jadwiga 11 Mazgaj Jerzy
4 Grabowski Ryszard 12 Mróz Edward
5 Jamrowska Daniela 13 Połeć Teresa
6 Koroś Zygmunt 14 Stępski Waldemar
7 Krasnodębska Krystyna 15 Szydłowski Mariusz
8 Kret Maria    

POWRÓT - ROCZNIKI1