1966-1967

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Bączek Henryka       - 4,31 7 Michałek Danuta            - 4,08
2 Drysiak Stanisław    - 4,38 8 Mioduszewska Anna
3 Kibart Janina 9 Pankowska Czesława
4 Kiejzik Danuta          - 4,92 10 Piętka Alina
5 Kulesza Teresa 11 Randla Janina                - 4,08
6 Maj Jadwiga 12 Urbaniak Romualda

POWRÓT - ROCZNIKI1