1967-1968

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Barszcz Henryk            - 4,00 14 Matuszczak Marian
2 Basarab Bogdan 15 Ogrzewalski Edward
3 Cienki Jan 16 Oszczep Józefa
4 Dziki Bohgan 17 Połeć Heronim
5 Grudziński Wiesław    - 4,46 18 Popko Wanda
6 Hajduk Krzysztof 19 Potrapeluk Eugeniusz
7 Hamera Teresa 20 Przybysz Jadwiga
8 Iwaniuk Władysław 21 Stępska Halina
9 Kibart krystyna 22 Szewczonek Jan
10 Kokytko Irena 23 Tkacz Sabina
11 Koroś Helena 24 Wielechowska Wiesława
12 Kraczuk Janusz 25 Żuk Józef
13 Kuklik Feliksa    

POWRÓT - ROCZNIKI1