1968-1969

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Bloch Helena 11 Sienkiewicz Jadwiga
2 Czeszczewik Tadeusz 12 Stępska Matylda
3 Dąbrowski Jan 13 Szymańska Elżbieta
4 Kaciełowicz Czesław 14 Szymczuk Józef            - 4,23
5 Kazanowski Mirosław 15 Tkacz Irena
6 Kirol Henryk 16 Urbaniak Kazimierz
7 Maciejewski Michał      - 4,00 17 Wąsowicz Tadeusz
8 Połeć Krystyna 18 Żuk Jan
9 Połeć Maria 19 Żuk Maria
10 Przybysz Jan    

POWRÓT - ROCZNIKI1