1969-1970

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Cichecka Irena               - 4,38 12 Piętka Ryszard
2 Cienka Zofia 13 Popko Ludwik
3 Jędrzejczyk Krystyna 14 Randla Ryszard
4 Kachnowicz Zbigniew 15 Skalij Maria
5 Kibart Wiesław 16 Skibiak Michał
6 Kirol Mieczysław 17 Smotrycki Jerzy
7 Kokytko Zofia 18 Sybilska elżbieta
8 Koroś Elżbieta 19 Trojan Alicja
9 Kozioł Mieczysław 20 Tyszkiewicz Krystyna   - 4,23
10 Łesyk Jerzy 21 Usik Eugeniusz
11 Mazgaj Teresa              - 4,08 22 Walczuk Jan

POWRÓT - ROCZNIKI1