1970-1971

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Andryszczyk Krystyna 16 Kraczuk Irena                   - 4,23
2 Basaj Alina 17 Maj Józef
3 Basaj Krystyna 18 Mazgaj Andrzej
4 Basarab Mirosław 19 Mioduszewska Danuta   - 4,15
5 Bloch Waldemar 20 Piętka Grażyna
6 Bończak Janina                  - 4,38 21 Połeć Aleksander
7 Czeszczewik Eugeniusz 22 Potrapeluk Stanisław
8 Dąbrowska Halina 23 Roguska Teresa
9 Dyl Irena                              - 4,15 24 Szymczuk Stefan            - 4,15
10 Grudziński Bogdan 25 Świstowski Jerzy
11 Harasimczyk Bogusława 26 Trojan Dariusz
12 Kamiński Jan 27 Truchan Stefania
13 Kazanowska Helena 28 Walczuk Stanisław
14 Kazanowski Bogdan 29 Wiśniewski Jerzy
15 Kokłowska Lidia 30 Zduniak Andrzej

POWRÓT - ROCZNIKI1