1971-1972

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Jędrzejczyk Danuta 12 Przybysz roman
2 Kachnowicz Izabela       - 4,08 13 Połeć Teresa
3 kiejzik Jolanta                 - 4,92 14 Popko Mirosław
4 Kirol Danuta 15 Sarwińska Krystyna
5 Kozioł Irena 16 Suchocka Bogusława
6 Kozioł Janusz 17 Sybilska wiesława           - 4,15
7 Krawczyk Stanisław 18 Świstak Mieczysław
8 Kuberska Janina           - 4,28 19 Tkacz Grażyna
9 Maj Mieczysław 20 Wierzbicka Bogusława
10 Majcher Wiesława 21 Zduniak Sabina
11 Oszczep Stefania 22 Zdunek Maria

POWRÓT - ROCZNIKI1