1972-1973

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Barszcz Halina              - 5,00 12 Maj Jerzy
2 Bloch Elżbieta 13 Mazgaj Antoni
3 Dąbrowski Stanisław 14 Połeć Janusz               - 4,35
4 Flis Marian 15 Przybysz Krzysztof
5 Hoszwa Danuta 16 Rosa jan
6 Hoszwa Mirosław 17 Stępski Zbigniew
7 Kazanowska Irena       - 4,00 18 Stosio Barbara
8 Kołesar Stefan 19 Suchocka Grażyna
9 Koroś henryk 20 Wąsowicz Stanisław
10 Kuklik Marian 21 Wierzbicka Antonina
11 Maj Czesław                - 4,15    

POWRÓT - ROCZNIKI1