1979-1980

klasa 8 a

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Czeszczewik Grażyna 9 Łesyk Sławomir
2 Danieluk Stanisław         - 4.71 10 Majcher Teresa
3 Drzewiecka Marzanna   - 4.85 11 Pipka Danuta
4 Gańko Stanisława          - 4.15 12 Pipka Maria
5 Harchaj Jan 13 Ptaszkiewicz Anna     - 5.00
6 Kit Henryk 14 Pych Andrzej
7 Koroś Elżbieta 15 Skibiak Teresa
8 Kucej Bogdan 16 Wasiluk Mirosław

klasa 8 b

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Banach Jan 8 Roguszewski Roman         - 4.57
2 Czerniakow Jolanta             - 4.78 9 Smogorzewska Danuta     - 4.08
3 Hurman Janusz 10 Staruch Danuta                   - 4.28
4 Kot Krystyna 11 Szpakowski Adam
5 Kozińczak Henryk 12 Szpakowski Janusz
6 Mandryk Danuta 13 Tomczyk Mirosław
7 Orkwiszewska Bogumiła 14 Zielińska Ewa

POWRÓT - ROCZNIKI1