1987-1988

klasa 8

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Błaszczyk Krzysztof                 - 4,85 10 Kucyj Eugeniusz
2 Chełchowski Adam                 - 4,57 11 Łuciw Teresa                         - 4,08
3 Czupryn Dorota                       - 4,00 12 Marchalewski Krzysztof
4 Dąbrowska Iwona                   - 5,00 13 Stosio Ireneusz
5 Dębkowska Iwona 14 Szabliński Sambor              - 4,71
6 Gdela Andrzej                         - 4,42 15 Taurogińska Anna
7 Goss Marek 16 Tomaszewska Edyta           - 5,00
8 Grzywalska Izabela                - 4,50 17 Urbański Arkadiusz
9 Koroś Monika 18 Zduniak Iwona                       - 4,21

 

 

 

 

 

 

Powrót: - ROCZNIKI1