1988-1989

klasa 8

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Borowa Renata                        - 4,85 14 Mazurek Roman
2 Czeszczewik Iwona 15 Merchel Jarosław
3 Czupryn Ireneusz 16 Mróz Małgorzata                  - 4,21
4 Gańko Aldona 17 Nitek Wioletta                       - 4,42
5 Gołębiowska Ewa 18 Potrapeluk Jarosław
6 Grzywalska Monika                 - 4,85 19 Ptaszkiewicz Janusz
7 Kamińska Wioletta 20 Sidor Iwona                           - 4,85
8 Kirol Waldemar 21 Ślesicka Monika                   - 4,21
9 Koroś Artur 22 Szabliński Ziemowit
10 Krasa Zbigniew 23 Taranko Jarosław                 - 4,08
11 Lau Monika                              - 4,42 24 Zdunek Jarosław
12 Maj Marcin 25 Zduniak Maciej
13 Majcher Ala                              - 4,08 26 Zieliński Witold

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót: - ROCZNIKI1