1990-1991

klasa 8

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Borowa Agnieszka 13 Mazurek Dariusz
2 Butkiewicz Grzegorz 14 Mróz Anna                             - 5,00
3 Dąbrowski Dariusz 15 Potrapeluk Mariusz
4 Dębkowski Andrzej 16 Ryś Joanna
5 Dębkowski Jakub 17 Stępska Renata                    - 4,38
6 Drysiak Fabian 18 Stolica Agnieszka
7 Frąckiewicz Małgorzata 19 Ustiennyj Krystyna
8 Gdela Ilona                                - 4,38 20 Stolica Bożena
9 Głowacka Magdalena 21 Ślesicki Artur
10 Kazimierczak Janusz 22 Tomaszewska Anida           - 5,00
11 Kazimierczak Mariusz 23 Zduniak Piotr
12 Luks Beata                                - 4,46    

 

 

 

 

 

 

 

Powrót: - ROCZNIKI1