1992-1993

klasa 8

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Arciszewska Bożena               - 4,92 9 Laskowski Hubert
2 Basarab Małgorzata                - 5,00 10 Łuciw Mirosław
3 Butkiewicz Adam 11 Majcher Rafał
4 Drysiak Urszula                        - 4,23 12 Małaczewska Magdalena      - 4,38
5 Dziatłowicz Bogdan 13 Przybysz Adriana                    - 4,23
6 Dzika Ewa                                - 4,84 14 Szydłowska Monika                - 4,61
7 Grzywalski Adam 15 Wysocki Ryszard
8 Kucej Andrzej      

 

 

 

 

 

Powrót: - ROCZNIKI1