1993-1994

klasa 8

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Basarab Janusz 14 Merchel Agnieszka
2 Błaszczyk Marzena                  - 5,07 15 Połeć Agnieszka
3 Borowa Iwona 16 Połeć Artur
4 Dąbrowska Bogusława           - 4,92 17 Przybysz Marcin
5 Dębkowska Elżbieta 18 Ptaszkiewicz Dariusz
6 Drysiak Alicja                           - 4,38 19 Smotrycki Andrzej
7 Dzika Marta                              - 4,77 20 Stępska Emilia
8 Gołębiowska Anita 21 Szczęsny Robert                   - 4,38
9 Grudzińska Małgorzata           - 4,92 22 Szydłowski Tomasz
10 Kazimierczak Aneta                - 4,23 23 Trochimiuk Dariusz
11 Kirol Mariusz 24 Walczuk Joanna                    - 4,38
12 Korpysa Sławomir                   - 4,38 25 Zabłocka Agnieszka
13 Łapka Kamila    

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót: - ROCZNIKI1