1994-1995

klasa 8

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Adamowicz Tomasz               - 4,84 10 Mazgaj Arkadiusz
2 Bloch Paweł 11 Ogrzewalski Zbigniew
3 Gołębiowski Jacek 12 Przybysz Katarzyna             - 4,23
4 Hołowaty Daniel 13 Smotrycka Marzena
5 Jaskólski Wojciech 14 Smotrycki Zbigniew
6 Kołesar Marta 15 Szablińska Olga                  - 5,07
7 Ławrowska Anna                    - 4,38 16 Trochimiuk Tomasz
8 Łuciw Ewa                               - 4,77 17 Zabłocka Monika
9 Małaczewska Angelika          - 4,38    

 

 

 

 

 

 

Powrót: - ROCZNIKI1