1995-1996

klasa 8

L.p Nazwisko  i  imię L.p Nazwisko  i  imię
1 Adamowicz Anna                   - 4,61 11 Mróz Urszula                        - 4,77
2 Bereżańska Danuta 12 Paprocka Magdalena         - 4,77
3 Błachnio Emilia                      - 4,23 13 Popko Anna
4 Dębkowska Bożena 14 Smotrycki Andrzej
5 Gęgniewicz Anna 15 Srebnik Tomasz
6 Hołowaty Piotr 16 Szewczonek Iwona
7 Kabłasz Paweł 17 Świstak Adam
8 Kucej Zbigniew                      - 4,38 18 Tarasiuk Halina
9 Łapka Rafał 19 Walczuk Włodzimierz
10 Mazgaj Magdalena               - 4,23    

 

 

 

 

 

 

Powrót: - ROCZNIKI1