Szkolny  Klub  Sportowy  "Godkovia"

        Głównym  zadaniem  klubu  jest  angażowanie  wszystkich  uczniów  do  różnorodnych  form  aktywności  ruchowej  dostosowanych  do  wieku,  stopnia  sprawności  i  zainteresowań  sportowych.  Zajęcia  prowadzone  w  ramach  SKS  pozwalają  aktywnej  grupie  młodzieży  sprawdzić  się  w  rywalizacji  ze  swoimi  rówieśnikami  z  innych  szkół.

bullet

sprintem przez lata

bullet

zestawienie wyników sportowych na szczeblu powiatu za 2004 rok

bullet

osiągnięcia sportowe w 2005/2006 r.szk.

bullet

 

Powrót - SUKCESY