UNIHOKEJ   I   LAURY

Paulina i Magda wręczyły p. Dyrektorowi otrzymane nagrody dla szkoły

Od lewej: Natalia, Justyna, Weronika, Magda, Ilona, Paulina, Ewelina i Justyna

Dyplom za 1 miejsce w grupie chłopców

Dawid i Tomasz również zdobyte trofea przekazali p. Dyrektorowi

Gratulacje od p. Dyrektora

Opiekun unihokeistów p. Adam Wieżel nie ukrywa zadowolenia

Powrót - GALERIA