Wielka  doskonałość

umieć  pięknie  wspominać”

                   Mikołaj  Rej

 

        

Pod  takim  hasłem  odbyły  się  10.11.2006 r. w  Szkole  Podstawowej  w  Godkowie  dwie  ważne  uroczystości – Święto  Niepodległości  i  60-ta  rocznica  powstania  Szkoły  Podstawowej  w  Godkowie. 

Na  uroczystość  przybyli: Wójt  Gminy  Godkowo  Bogdan  Pobiarżyn,  dyrektor Gimnazjum  w  Dobrym  Tadeusz  Milewski,  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Bielicy  Anna  Sarnowska,  kierownik  Banku  Spółdzielczego  w Godkowie  Ewa  Czaus,  przedstawiciele  Rady  Rodziców  Celina  Dąbrowska  i  Janusz  Hulanicki,  przedstawiciel  Mniejszości  Ukraińskiej  Eliasz  Basarab,  oraz  dawna  kadra  nauczycielska.

Uczniowie  pod  kierunkiem  nauczycieli  Iwony  Małejko  i  Oksany  Lastovjak  przygotowali  montaż  słowno – muzyczny,  który  przybliżył  dzieje  szkoły  od  momentu  jej  powstania  do  dnia  dzisiejszego.  Program  artystyczny  został  zilustrowany  galerią  fotografii,  informacjami  dotyczącymi  kadry  dyrektorskiej  i  nauczycielskiej,  a  także  wystawą  kronik  szkolnych  oraz  Ksiąg  Absolwentów.  Oprawą  graficzną  zajęła  się  p.  Mariola  Buń.

Zaproszeni  goście  na  ręce  p. dyrektora  Zdzisława  Białobrzewskiego  złożyli  upominki  dla  Szkoły.

 

Tekst opracowały: Mariola  Buń  i  Iwona  Małejko

FOTO: Agnieszka Białobrzewska i Adam Wieżel

 

Godkowo 15.11.2006, js

 

POWRÓT: NOWINY