Kółko teatralne - "Wesołe słoneczka"

   Kółko  teatralne  liczy  20  członków,  są  to  uczniowie  klas  I - III.  Zajęcia  w  kole  odbywają  się  raz  w  tygodniu przeważnie  po  2  godziny.  Praca  prowadzona  jest  w  oparciu  o  program  opracowany  przez  opiekuna  koła.  Uczniowie  biorą  udział  w  wyborze  scenariusza  do  inscenizacji,  sami  wykonują  stroje,  rekwizyty  i  scenografię,  uczą  się  ról.  Oprócz  inscenizacji  różnych  bajek  czy  baśni,  młodzi  artyści  biorą  udział  w  zajęciach  wynikających  z  programu  np.: ćwiczenia  mowy,  pamięci,  ćwiczenia  oddechowe,  gry  i  zabawy  dramowe,  zabawy  integracyjne  i  inne.

   Ostatnio  zespół  opracował  scenariusz  i  wystawił  inscenizację  "Jasełek  bożonarodzeniowych",  których  premiera  odbyła  się  tuż  przed  świąteczną  przerwą  zimową.

Oprac. R. Czaus, dnia 18.01.2004 r.

    ROK  SZKOLNY  2005/2006

W roku szkolnym 2005/2006 do koła należało 13 dzieci z kl. 0 - III.  Praca koła przebiegała zgodnie z programem zbliżonym do roku poprzedniego. Zwieńczeniem pracy koła było wystawienie "Jasełek" i inscenizacji baśni "Calineczka"

FOTO i oprac. - J Szczęsny 28.06.2006

Powrót - ORGANIZACJE

 

.