Szkolna  Kasa  Oszczędności

   SKO  w  naszej  szkole  ma  wieloletnią  tradycję,  początki  działalności  odnotowano  już  w  1953 roku.  Każdego  roku  podejmowane  są  inicjatywy  które  sprzyjają  propagowaniu  idei  oszczędzania  i  gospodarowania.  Realizowane  są  zadania  szczegółowe,  np.:

bullet

systematyczne  prowadzenie  ewidencji  wpłat  indywidualnych  i  zbiorowych,

bullet

pozyskiwanie  nowych  członków  SKO,

bullet

prezentowanie  aktualności  i  osiągnięć  na  gazetce,

bullet

motywowanie  do  oszczędzania,

bullet

nagradzanie  klas  i  uczniów,

bullet

organizowanie  akcji  charytatywnych  i  zarobkowych,

bullet

współpraca  z  instytucjami,

bullet

prace  porządkowe  na  posesji  szkolnej.

   Szkoła  ściśle  współpracuje  z  bankami:  PKO BP  w  Pasłęku  i  Bankiem  Spółdzielczym  w  Sztumie  oddział       w  Godkowie.

   Wielokrotnie  zgłaszano  udział  w  konkursie  pn. "Dziś  oszczędzam  w  SKO - jutro       w  PKO"  i  odnotowano  znaczące  sukcesy:

bullet

w  latach  1995 - 98,  trzykrotnie  I  miejsce  w  woj.  elbląskim,

bullet

w  roku  1998 - wyróżnienie  na  szczeblu  krajowym,

bullet

w  roku  2001 - wyróżnienie  w  regionie  warmińsko - mazurskim

   Odzwierciedleniem  tych  osiągnięć  były  dyplomy,  nagrody  rzeczowe  i  pieniężne  dla  szkoły,  uczniów,  opiekuna  SKO.  Opiekun,  Maria  Borowa  uhonorowana  została  Srebrną  i  Złotą  Odznaką  PKO.

Ciekawostki

bullet

Zwieńczeniem  udziału  w  akcji  "Złotówka  dla  dzieci  z  Afganistanu"  było  zaproszenie  szkoły  do  Warszawy  na  spotkanie  w  Polskiej  Akcji  Humanitarnej      z  Janiną  Ochojską;

bullet

Przez  kolejne  3  lata  pod  nadzorem  SKO  zebrano  i  sprzedano  5  ton  makulatury;

bullet

Rekord  oszczędzania  osiągnęła  w  2002/2003 roku szk.  klasa II  (wychowawczyni - Regina Czaus)  z  wynikiem  4 146,00 PLN.

Oprac. Maria Borowa

PODSUMOWANIE 2005/2006 r.szk.

        W roku szkolnym 2005/2006  74 uczniów  oszczędzało w Szkolnej Kasie Oszczędności. W ramach propagowania idei systematycznego oszczędzania, zorganizowano:  quiz dla klas I - III, konkurs plastyczny - "Potrafię oszczędzać", konkurs na "Najlepiej oszczędzającą klasę", przedstawiono inscenizację pt. "Ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka". Prowadzono też zbiórkę makulatury.

    Stan konta w dniu 12.05.2006 r. wynosił 14 017,84 PLN. 26 uczniów najlepiej oszczędzających w SKO otrzymało nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank Sztumski. W dniu 28.06.2006 r. na koncie SKO pozostawało 6385,36 PLN.

Redaktor tekstu - Mariola Buń, opiekun SKO

FOTO i opracowanie - Jan Szczęsny

Powrót: ORGANIZACJE