Szkolne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego gminy Godkowo

–  przebieg uroczystości otwarcia

 

        Dnia 26 kwietnia 2007 roku w Szkole Podstawowej w Godkowie z udziałem Wójta gminy Godkowo Janusza Grzywalskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu Stanisława Lechety i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Godkowie Zdzisława Białobrzewskiego podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Szkolnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego gminy Godkowo.

        Świadkami tego wydarzenia byli przedstawiciele powiatowych i miejscowych władz samorządowych i administracyjnych, pracownicy WORD-u w Elblągu, Policji, uczniowie i pracownicy miejscowej szkoły oraz reprezentanci 20 szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu elbląskiego.

        W czasie tej uroczystości głos zabierali:

Zdzisław Białobrzewski, dyrektor miejscowej szkoły podstawowej, który w swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze osiągnięcia szkoły w Turniejach BRD w ostatnich latach. A są one zaiste imponujące: w ciągu ostatnich 11 lat drużyna szkoły odniosła 10 zwycięstw w powiecie elbląskim, stawała 7 razy na podium w zawodach wojewódzkich (w tym 6 razy na stopniu najwyższym) i 6 razy uczestniczyła w finałach krajowych. Niekwestionowanym reżyserem tych osiągnięć jest Jan Szczęsny, nauczyciel wychowania komunikacyjnego w tej szkole-powiedział dyrektor szkoły.

Stanisław Lecheta, dyrektor WORD-u w Elblągu zaznaczył, iż firma której przewodniczy oprócz codziennych zajęć szkoleniowych i egzaminacyjnych na prawo jazdy dla dorosłych wiele czasu poświęca na zajęcia z młodzieżą. Nie ulega wątpliwości, że praca z młodzieżą zaowocuje w niedalekiej przyszłości komfortem bezpieczeństwa na drodze wśród dorosłych, stąd wynika potrzeba tworzenia w wyróżniających się w pracy szkołach, tym bardziej w Godkowie takiego Szkolnego Centrum BRD – powiedział mówca.

Janusz Grzywalski, Wójt gminy Godkowo wyraził gorące podziękowanie dyrektorowi WORD-u w Elblągu za inicjację tworzenia porozumienia oraz dyrektorowi szkoły za podjęcie tego wezwania. Złożył też życzenia i dodał otuchy uczestnikom przybyłym do tej szkoły na powiatowy Turniej BRD edycji 2007

        W dalszej części uroczystości podpisano z udziałem  trzech stron wspomniane porozumienie w sprawie utworzenia Szkolnego Centrum BRD. Po tym nastąpiło przecięcie wstęgi wieńczącej kulminację uroczystości. Ksiądz proboszcz parafii Osiek Andrzej Gazda dokonał poświęcenia bazy sprzętowej. W modlitwie do Boga prosił m.in. ‘..niech te rowery, motorower, znaki drogowe i tablice służą bezpieczeństwu dzieci i młodzieży..”

        Z kolei z programem wokalno-tanecznym wystąpili uczniowie miejscowej szkoły którzy zaprezentowali się godnie w repertuarze nawiązującym do tematyki uroczystości.

        Po części oficjalnej zebrani zwiedzili szkołę gdzie szczególnie upodobali sobie nowo utworzoną  klasopracownię wychowania komunikacyjnego.

 FOTO

Jan szczęsny, godkowo 27.04.2007

POWRÓT - NOWINY