Uczniowski  Samorząd  Szkolny

            Uczniowski  Samorząd  Szkolny  stanowi  autonomiczne  przedstawicielstwo  uczniów  danej  szkoły  na  jej  terenie  oraz  poza  nią.  USS  współorganizuje  życie  szkoły  wspólnie  z  Dyrektorem,  Radą  Pedagogiczną  i  Radą  Rodziców.

Uroczystości  szkolne  organizowane  z  pełnym  ceremoniałem  przy  współudziale  Uczniowskiego  Samorządu  Szkolnego:

bullet

Uroczyste  rozpoczęcie  nowego  roku  szkolnego,

bullet

Powitanie  sztandaru  przez  pierwszoklasistów,

bullet

Ślubowanie  klasy  pierwszej,

bullet

apele  z  okazji  świąt  państwowych  i  szkolnych,

bullet

Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego,

bullet

Pożegnanie  sztandaru  przez  absolwentów, 

bullet

Zdjęcia  wyróżnionych  uczniów  na  tle  sztandaru.

Pozostałe  imprezy  szkolne  organizowane  przy  współudziale  Uczniowskiego  Samorządu  Szkolnego:
bullet

Andrzejki,

bullet

Bal  karnawałowy,

bullet

Walentynki,

bullet

Dzień  Wagarowicza,

bullet

Dzień  Dziecka,

bullet

Dzień  Sportu,

bullet

Wieczorki  kulturalno - rozrywkowe,

bullet

Akcje  charytatywne:

Wielka  Orkiestra  Świątecznej  Pomocy,  "Wszystko  dla  dzieci",  "Góra  grosza",  "Pomoc  dla  bliźnich"

bullet

Konkurs  "Szkarłatna  Róża",

bullet

Opieka  nad  radiowęzłem  szkolnym,

bullet

Zbiórka  surowców  wtórnych

Opracował:  Adam  Wieżel, opiekun  USS

Powrót - ORGANIZACJE