Wykaz regulaminów obowiązujących w Szkole Podstawowej w Godkowie

  1. Regulamin  dyżurów  nauczycieli

  2. Regulamin  nagradzania  uczniów

  3. Regulamin  oceniania  zachowania

  4. Regulamin  oceny  pracy  nauczyciela

  5. Regulamin  pracy

  6. Regulamin  podziału  klas

  7. Regulamin  przyznawania  dodatku  motywacyjnego

  8. Regulamin  przyznawania  nagród  dyrektora  szkoły

  9. Regulamin  zakładowego  funduszu  świadczeń  socjalnych

  10. Regulamin przyznawania stypendium uczniom

 

Powrót - INFORMACJE